Verkefni og vinnuvernd

 • 1. Verkefnin

  Vinnuskólinn er útiskóli og flest öll verkefni skólans snúast um umhirðu gróðurs og beða víðs vegar í borgarlandinu og á stofnanalóðum. Málningarverkefni eru einkum hugsuð fyrir nemendur með gróðurofnæmi.
    
   
  Helstu verkfæri sem notuð eru í starfi eru ýmis smá handverkfæri til beðavinnu, skóflur, hrífur og hjólbörur auk sláttuvéla og -orfa. 
   
  Vinnuskólinn vekur athygli á því að sumarið 2019 verður áfram haldið með það verkefni að auka fjölbreytni starfa hjá nemendum úr 10. bekk. Hluta þeirra nemenda sem hafa áhuga á að starfa við annað en garðyrkju og umhirðu í hefðbundnu hópastarfi skólans mun bjóðast að starfa við m.a. aðstoð á leikskólum, inni á söfnum og á fleiri starfsstöðum borgarinnar. 
   
  Ekki er ljóst hversu mikið framboð verður af störfum eða hver eftirspurnin verður en skráningartími mun ráða því hverjir veljast í þessi verkefni. Þegar opnað verður fyrir skráningar 1. apríl næstkomandi standa vonir til að hægt verði að sækja um tiltekin störf.
   
   
   19.2.2019
 • 2. Öryggismál, áhættumat og vinnuvernd

  Í reglugerð um vinnu ungmenna undir 18 ára aldri er kveðið á um að leggja beri áherslu á að öryggi og andlegu og líkamlegu heilbrigði ungmenna sé ekki hætta búin. Jafnframt að vinnan hafi ekki truflandi áhrif á menntun þeirra eða þroska.

  Vinnuskólinn vinnur eftir áhættumati þar sem tilgreindar eru þær hættur sem mögulega eru fyrir hendi, bæði með tilliti til álags og líkamsbeitingar sem og vinnu með tæki eða við sérstakar aðstæður. Hjálpar þetta til við að stuðla að færri slysum og meiðslum.

  Nemendur fá jafnfamt þjálfun í beitingu verkfæra og tækja og leiðbeiningar varðandi líkamsbeitingu.

  • Allir nemendur sem vinna með sláttuvélar og- eða orf þurfa að klæðast viðeigandi öryggisbúnaði.
  • Í þeim tilvikum sem nemendur vinna nálægt umferð klæðast þeir vestum með endurskini.
  • Sérstök viðbragðsáætlun er til varðandi sprautunálar sem finnast í beðum borgarinnar eða á víðavangi.

  Slys er nokkur á hverju ári en fæst þeirra alvarleg. Flest tengjast þau íþróttaiðkun eða leikjum í matar- eða kaffitímum. Vinnuskólinn leggur metnað í að skapa nemendum öruggt vinnuskjól.

  Nánari upplýsingar varðandi vinnu barna og unglinga má nálgast hjá Vinnueftirlitinu.