Skóla- og starfsreglur

Skóla- og starfsreglum er ætlað að stuðla að festu og vellíðan nemenda í starfi. Í Vinnuskóla Reykjavíkur gilda eftirfarandi reglur:

  • Nemendur hlíta fyrirmælum leiðbeinenda og sýna samstarfsfólki og öðrum kurteisi og tillitssemi í starfi
  • Nemendur eru stundvísir
  • Nemendur bera virðingu fyrir starfinu og fara vel með verkfæri
  • Nemendur skulu mæta til vinnu klæddir eftir veðri og með nesti við hæfi
  • Nemendur bera ábyrgð á eigin eigum í vinnutíma
  • Farsímanotkun er óheimil nema með samþykki leiðbeinanda
  • Vinnuskólinn er tóbakslaus vinnustaður

Aðgerðir vegna brota á reglum:

Verði misbrestur á að nemandi fylgi reglum Vinnuskólans er hann áminntur. Verði áfram misbrestur á hegðun nemanda er samband haft við foreldra og er skólanum heimilt að vísa nemendum úr starfi, tímabundið eða varanlega eftir eðli brots.

Óásættanleg hegðun er meðal annars:

Óhlýðni, ókurteisi, óstundvísi, leti og kæruleysi
Notkun tóbaks
Skemmdarverk
Að veitast að öðrum með meiðingum eða hættulegu atferli